YAYIN ETİĞİ

Uluslararası İlişkiler, akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı kendine ilke edinmiştir. Aynı anda birden fazla dergiye sunulan çalışmalar ile...

YAYIN İLKELERİ

Uluslararası İlişkiler dergisine gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış...

YAZIM ve DİPNOT KURALLARI

Dergiye sunulacak çalışmalar Word programlarının birinde, Times New Roman karakteri ile ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Metin için 12 punto...

0
Sayı
0
Tam Makale
0
Kitap Değerlendirmesi
0
Diğer Yazılar

Uluslararası İlişkiler Konseyi

Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışanları biraraya getirerek, çalışmalarını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir grup akademisyen, medya çalışanı ve dışişleri mensubunun Ankara Valiliği’ne yaptıkları başvuru sonucunda kurulan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK)Derneği 6.7.2004 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.