Güvenlik çalışmaları alanında Türkçe literatüre katkı yapmayı hedefleyen ve büyük kısmı daha önce Uluslararası İlişkiler dergisinin çeşitli sayılarında yayınlanmış çalışmalar yeniden derlenerek gözden geçirilmiş ve “Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe – Okumalar” başlığı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Geniş bir yelpazede farklı bakış açılarından güvenlik terminolojisini Türkçeye kazandırmayı ve bu alanda ulusal/uluslararası düzeyde yapılan tartışmaları toplu olarak okuyucuya sunmayı hedefleyen derleme, Güvenlik Çalışmaları alanında çalışan ve konuya ilgi duyan öğrenci ve araştırmacıların faydalanabileceği bir yardımcı kaynak olarak planlanmıştır. Bu çerçevede kitap, konuyla ilgili uluslararası yazında hâkim Batı merkezli analizlerin yanı sıra Latin Amerika, İslam dünyası, Doğu, Batı ve Türkiye’den analizler ile eleştirel ve Marksist perspektiften çalışmalara da yer vermektedir.

Referans: Aydın, Mustafa v.d. (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Okumalar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.

Kitaba tam metin erişim için