İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneğinin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer verilen basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, yayımladığı çalışmalar ile Uluslararası İlişkiler ve temasta olduğu alanlarda akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yayın hayatına başlarken Türkçe Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedeflerini önceleyenUluslararası İlişkiler, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların uluslararası alana ulaştırılması ile genel olarak küresel Uluslararası İlişkiler literatürünün geliştirilmesine katkıyı temel hedefler olarak benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır:

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Journal Citation Reports (JCR)-Social Sciences Edition

SCImago Journal Ranking (SJR), Social Scisearch by ISI® 

Elsevier Bibliographic Databases (Scopus Index, Geobase, Mosby’s Index, SciVerse)

ProQuest (Including Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts, PAIS International, Social Services Abstract, International Bibliography of the Social Sciences – IBSS, Ulrich’s PeriodicalsDirectory) 

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR);International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ) 

EBSCO Information Services (Including America: History and Life, Gender Studies Database, Historical Abstracts, Left Index, Middle Eastern and Central Asian Studies, International Political Science Abstracts –IPSA, Women's Studies International)

Gale-Cengage, Index Islamicus, Columbia International Affairs Online (CIAO), Energy Science andTechnology Database (EDB), JSTOR, UDL-Edge (i-Journals, i-Focus), 

ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Endeksi), Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı