KAYNAKÇA HAZIRLAMA KURALLARI

 

a. Tek yazarlı kitap ya da makale

i. Kitap:

Yazar Soyadı, Adı (yayın yılı). Kitap Başlığı. Yayımlandığı şehir, yayınevi.

Sönmezoğlu, Faruk (2006). Türk Dış Politikası. İstanbul, Der Yayınları.

 

ii. Makale:

Yazar Soyadı, Adı (yayın yılı). “Makale Başlığı”, Dergi Adı, Cilt …, No…, s.

Özcan, Gencer (2020). “Siyasiyat’tan ‘Milletlerarası Münasebetler’e: Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininin Kavramsal Tarihi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 17, No 66, s. 3-21.

 

b. İki yazarlı kitap ya da makale

i. Kitap:

1.yazar soyadı, adı ve 2. Yazar adı soyadı (yayın yılı). Kitap Başlığı. Yayımlandığı şehir, yayınevi.

Kazgan, Gülten ve Natalya Ulçenko (2003). Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya. İstanbul, Bilgi.

 

ii. Makale:

1.yazar soyadı, adı ve 2. Yazar adı soyadı (yayın yılı). “Makale Başlığı”, Dergi Adı, Cilt …, No…, s.

Mahnken, Thomas G. ve James R. Fitz Simonds (2003). “Revolutionary Ambivalence: Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security, Cilt 28, No 2, s. 122-135.

 

c. Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

i. Kitap:

İlk yazar soyadı, adı et al. (Yayın yılı). Kitap Başlığı. Yayınlandığı şehir, yayınevi.

Gönlübol, Mehmet et al. (1996). Olaylarla Türk Dış Politikası. 1919-1995. Ankara, Siyasal Kitabevi.

 

ii. Makale:

İlk yazar soyadı, adı et al. (Yayın yılı). “Makale Başlığı”, Dergi Adı, Cilt …, No…, s.

Dranove, David et al. (2003). “Is More Information Better? The Effects of “Report Cards” on Health Care Providers”, Journal of Political Economy, Cilt 11, No 3.

 

d. Derleme kitapta makale

Yazar soyadı, adı (yayın yılı). “Makale Başlığı”, Derleyen adı soyadı (der.), Kitap Başlığı. Yayınlandığı şehir, yayınevi, s. 

Turow, Joseph (1991). “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries”, James Curan ve Michael Gurevitch (der.), Mass Media and Society. Londra, Edward Arnold, s. 160-167.

 

e. Çeviri kitap

Yazar soyadı, adı (yayın yılı). Kitap Başlığı. Çeviren adı soyadı. Yayınlandığı şehir, yayınevi.

Müftüler Baç, Meltem (2001). Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler. Çeviren Simten Coşar. İstanbul, Alfa.

 

f. Gazete Yazısı

i. Yazarı belli olan gazete yazıları:

Yazar soyadı, adı (Yayın tarihi). “Başlık”, Gazete adı.

Fischer, Max (2 Mart 2021). “Vaccine Passports: Covid’s Next Political Flash Point”, The New York Times.

 

ii. Yazarı belli olmayan gazete yazıları:

“Yazı başlığı” (Yayın tarihi). Gazete adı.

“Başbakan Washington Yolcusu” (22 Aralık 2003). Cumhuriyet, s. 8.

 

g. Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb.

Rapor adı (Yayın yılı). Kurum adı, Şehir

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu (1998). TÜBİTAK, Ankara.

 

h. Arşiv belgeleri

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (22 Aralık 2003). Başbakanlık Hususi Kalem, 33218, 10 Aralık 1943.

 

i. İnternetten alınan kaynaklar

Yazar soyadı, adı (Yayın tarihi). “Yazı başlığı”, internet adresi (Erişim Tarihi gün ay yıl).

Aydın, Mustafa (23 Mart 2003). “ABD Dünyadan Ne İstiyor”, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=325 (Erişim Tarihi 19 Aralık 2003).

 

j. Söyleşi

İlber Ortaylı’yla mülakat (10 Ekim 2003). Ankara, kişisel görüşme.

 

k. Yayımlanmamış Yüksek Lisans-Doktora Tezleri

Hazırlayan Soyadı, Adı (yayın yılı). Tez Başlığı. Yayımlanmamış (Yüksek Lisans / Doktora) Tezi. Şehir, Üniversite Adı, Enstitü Adı.

Pulat, Mustafa (2002). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye'nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.