Kitap İncelemeleri

 

Uluslararası İlişkiler dergisi kitap incelemeleri ve birden fazla kitabın incelemesinin yer aldığı literatür değerlendirmesi çalışmaları yayınlar.

 

Değerlendirmeleri hazırlarken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 

A. Tek Kitap İncelemeleri

 

Uluslararası İlişkiler dergisi son 2-3 yılda yayınlanan akademik kitapları değerlendiren kitap incelemelerini yayınlar. Kitap incelemeleri 900-1200 kelime aralığında olabilir, 1200 kelimeyi geçmemelidir. Tek kitap incelemelerinde;

 

  • Kitabın konusu, amacı ve kapsamı okuyucuya iletilmeli, kitabın zayıf ve güçlü yönleri vurgulanmalıdır.
  • İncelenen kitabın ilk yayımlandığı dildeki versiyonu esas alınmalı, eğer kitap başka bir dilden Türkçe’ye çevrilmişse, bu bilgi okuyucu ile paylaşılmalı, Türkçe künye verilmelidir.
  • Potansiyel yazarların çalışmaya başlamadan önce değerlendirmeyi düşündükleri kitap konusunda dergi Kitap İncelemesi Editörü Senem Atvur'dan ([email protected]) görüş almaları tavsiye edilir.
  • Kitap İncelemesi Editörünün ön onayı, kitap incelemesinin yayımlanacağı anlamına gelmez. Tüm çalışmaların yayımlanması konusunda nihai karar organı Dergi Yayın Kuruludur.

B. Çoklu Kitap İncelemeleri

 

Uluslararası İlişkiler dergisi birden fazla kitabın ele alındığı değerlendirmeler de yayınlamaktadır. Bu tür çalışmalar 2 farklı şekilde olabilir:

 

  • Literatür taraması yapmak isteyen yazarlarımız, aynı konuda yazılmış birden fazla eseri 3000 ile 5000 kelimelik bir çalışmada değerlendirebilirler.
  • Benzer konulardaki 3-5 kitap peş peşe değerlendirilebilir, birbiriyle kıyaslanabilir. Bu durumda her kitap için 300-500 kelimelik bir değerlendirme yapılmalı, toplam değerlendirme 2000 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Çoklu kitap incelemesi yapmak isteyen yazarların Kitap İncelemesi Editörü Senem Atvur'dan ([email protected]) görüş aldıktan sonra projelerine başlamaları önemle tavsiye olunur.
  • Kitap İncelemesi Editörünün ön onayı, kitap incelemesinin yayımlanacağı anlamına gelmez. Tüm çalışmaların yayımlanması konusunda nihai karar organı Dergi Yayın Kuruludur.