SAHİBİ

Mustafa Aydın 

 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi  

 

GENEL KOORDİNATÖR

Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi  

 

YAYIN KURULU

Meliha Altunışık, ODTÜ

Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi

Ken Booth, Aberystwyth University

Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi

Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi

Thomas Risse, Freie Universität Berlin

J. Ann Tickner, American University  

 

YÖNETİCİ EDİTÖRLER

Birgül Demirtaş, Türk-Alman Üniversitesi

Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 

YARDIMCI EDİTÖRLER 

Reşat Bayer, Koç Üniversitesi

Erdem Denk, Ankara Üniversitesi 

Cihan Dizdaroğlu, Coventry Üniversitesi

Pınar İpek, TOBB-ETÜ

Dimitri Tsarouhas, Bilkent Üniversitesi 

Çiğdem Üstün, Nişantaşı Üniversitesi

 

KİTAP İNCELEMESİ EDİTÖRÜ

Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi
 

 

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU 

Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

Barry Buzan, London School of Economics

Ian Clark, The University of Queensland

Katerina Dalacoura, London School of Economics

Alistair Edgar, Wilfrid Laurier University

Johan Galtung, International Islamic University of Malaysia

Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi

Ahmet K. Han, Altınbaş Üniversitesi

Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

Kemal Kirişci, Brookings Institution

Şule Kut, Uluslararası İlişkiler Konseyi

Steven Miller, Harvard University

Iver B. Neumann, London School of Economics

Kai Oppermann, Technische Universität Chemnitz

Ziya Öniş, Koç Üniversitesi

Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Philip Robins, Oxford University

Bahar Rumelili, Koç Üniversitesi

Özgehan Şenyuva, ODTÜ

Kenji Takita, Tokyo Chuo University

Oktay Tanrısever, ODTÜ

Özlem Tür, ODTÜ

Nuri Yurdusev, ODTÜ

 

DİL EDİTÖRLERİ

John V. Bowlus, Kadir Has Üniversitesi

Larry White, TOBB-ETÜ
 

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Gül Oral, Kadir Has Üniversitesi

Sabri Deniz Tığlı, Kadir Has Üniversitesi


ISSN: 1304-7310

E-ISSN: 1304-7175