SAHİBİ

Mustafa Aydın 

 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi  

 

YAYIN KURULU

Meliha Altunışık, ODTÜ

Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi

Ken Booth, Aberystwyth University

Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi

Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi

Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi  

Thomas Risse, Freie Universität Berlin

J. Ann Tickner, American University  

 

YÖNETİCİ EDİTÖRLER

Birgül Demirtaş, Türk-Alman Üniversitesi

Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

YARDIMCI EDİTÖRLER 

Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi

Reşat Bayer, Koç Üniversitesi

Erdem Denk, Ankara Üniversitesi 

Cihan Dizdaroğlu, Coventry Üniversitesi

Dimitri Tsarouhas, Bilkent Üniversitesi 

Özge Zihnioğlu, Liverpool Üniversitesi

 

KİTAP İNCELEMESİ EDİTÖRÜ

Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi
 

 

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU 

Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

Barry Buzan, London School of Economics

Ian Clark, The University of Queensland

Alistair Edgar, Wilfrid Laurier University

Johan Galtung, International Islamic Univ. of Malaysia

Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi

Ahmet K. Han, Altınbaş Üniversitesi

Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

Kemal Kirişci, Brookings Institution

Şule Kut, Uluslararası İlişkiler Konseyi

Steven Miller, Harvard University

Iver B. Neumann, London School of Economics

Ziya Öniş, Koç University

Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Philip Robins, Oxford University

Bahar Rumelili, Koç Üniversitesi

Özgehan Şenyuva, ODTÜ

Kenji Takita, Tokyo Chuo University

Oktay Tanrısever, ODTÜ

Özlem Tür, ODTÜ

Nuri Yurdusev, ODTÜ


 

DİL EDİTÖRLERİ

John V. Bowlus, Kadir Has Üniversitesi

Larry White, TOBB-ETÜ

 

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Gül Oral, Kadir Has Üniversitesi


ISSN: 1304-7310

E-ISSN: 1304-7175