MAKALE ÇAĞRISI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler dergisi, 2004 yılından bu yana Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından üç ayda bir yayımlanan, bağımsız bir akademik dergidir. Ulusal, bölgesel ve küresel siyaset yazınına kavramsal ve ampirik özgün katkıda bulunan çalışmaları yayınlama amacıyla yola çıkan dergi, kavramsal ve teorik bakış açılarını deneysel analizlerle birleştiren, nitel, nicel ve karma metot yaklaşımlarını yansıtan makalelere özellikle ilgi duymaktadır.

Çift kör-hakem değerlendirme sistemi kullanan ve önde gelen uluslararası veri tabanları ile endekslerce taranan dergi, yayımladığı Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri ile küresel bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yayın hayatının ilk on yılında Türkçe uluslararası ilişkiler yazınının gelişmesine öncelik veren Uluslararası İlişkiler, disiplinin Türkiye’de geldiği düzey ve alan yazınının eriştiği noktayı dikkate alarak, gelecek sayılarında daha ziyade küresel uluslararası ilişkiler yazınına katkıda bulunmaya odaklanacaktır.

Uluslararası İlişkiler yaklaşım ve ele alınan konular bağlamında çoğulcu bir duruşu benimsemekte ve uluslararası politika, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ekonomi politik, uluslararası hukuk, siyasi tarih, Türk dış politikası ve tercihan karşılaştırmalı Türkiye siyaseti alanları da dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkilerin ilişkili olduğu tüm alanlarda çalışmalara yer vermektedir.

Dergi, özel sayı önerilerine açıktır. Özel sayı fikirlerinin öncelikle Yönetici Editörlerin dikkatine sunulması gerekmektedir.

Dergi, literatür taraması, siyasi analiz, rapor, gazete yazısı ve benzeri anlatılar ile başka yerde yayımlanmış veya aynı anda sunulmuş makaleleri kabul etmemektedir. Bu hususlarda tereddüde düşüldüğü takdirde, yazı sunulmadan önce yönetici editörler ile temas edilmesi rica olunur.

Makalesi yayımlanmak üzere kabul edilen nicel veri kullanan yazarlar kullandıkları verinin tamamını, veri setine uygun kod anahtarı veya veri setini tanımlayan diğer uygun malzemeyi, yazarın kullandığı komutları içeren dosyayı ve istatiksel yazılım sonucu ortaya çıkan bulguları dataverse sistemine yüklemelidirler.

Zorunlu olmamakla birlikte, nicel olmayan yaklaşımları kullanan yazarlar da makale metnine dahil edilmesine olanak bulunmayan, mülakat veya zor ulaşılabilen belgeler gibi malzemeyi yine dataverse sistemine yükleyebilirler.

Tüm çevirim içi ekler https://dataverse.harvard.edu/dataverse/uidergisi adresi üzerinden dataverse sistemine yüklenmelidir.