ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019   

EDİTÖRDEN

Global Disorder 

Hanns W. MAULL

Üçüncü Dünya Güvenlik ve Postkolonyal Güvenlik Yaklaşımları Arasındaki Farklılıklar: Devlet, Kültür ve Modernite 

Neslihan DİKMEN ALSANCAK

Debating Eurasia: Political Travels of a Geographical Concept in Turkey

Lerna YANIK

Uluslararası Hukuku Dönemselleştirmek: Pozitivist Söylem ve Ötesi

Aynur DEMİRLİ ve Ali Murat ÖZDEMİR

From Geopolitical Competiton to Strategic Partnership: Turkey and Russia after The Cold War

Evren BALTA

Osmanlı Modernleşmesinde Anglosakson Etkisi (1839-1852)

Çağrı ERHAN ve İrşat SARIALİOĞLU

Consolidating Neoliberalism through Privatisation: The Case of the EU after the Eurozone Crisis

Özgün SARIMEHMET DUMAN

Avrupa Birliği’nin Hedefli Yaptırımları: Temel Hakların Korunması Temelinde Bir Değerlendirme 

İlke GÖÇMEN

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

Faruk Yalvaç (der.), Marksizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramları - Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler 

Öznur AKCALI YILMAZ

Haluk Karadağ, Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi

Doğan DEMİRKIRAN

Emrah Aydemir, Kamu Diplomasisi - Ülkeler - Avrupa Birliği Kurumlar - Uygulamalar

Pelin SÖNMEZ