ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 65, 2020   

EDİTÖRDEN

Ali Şevket OVALI

Yeni İngiliz Kolonyalizmi: Çekilme Sonrası İngiltere’nin Basra Körfezi’ndeki Nüfuz Politikası (1971-1991)

Selin M. BÖLME ve Esra ÇAVUŞOĞLU

Trump Döneminde Diplomatik Aktör Olarak Çevirmenler

Seçkin Barış GÜLMEZ, Nihal YETKİN KARAKOÇ ve Didem BUHARİ GÜLMEZ

Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi:Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik

Klevis KOLASİ

Maden Kaynaklarının Yönetimi Bağlamında Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesinin Rolü

Şule ANLAR GÜNEŞ

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

Adis Merdzanovic, Democracy by Decree: Prospects and Limits of Imposed Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina

Senada ZATAGIĆ

Evren Balta, Tedirginlik Çağı: Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine

Çağrı PEHLİVANLI

Elizabeth Ferris & Kemal Kirişci, The Consequences of Chaos: Syria’s Humanitarian Crisis and the Failure to Protect

İnci AKSU KARGIN