CİLT 19, SAYI 74, 2022

02/06/2022

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 74, 2022

EDITORIAL/EDİTÖRDEN

Normatif Güç olarak Türkiye: Arap Baharı'nda Müslüman Kardeşlerle Bağlantılar

Beatrix FUTÁK-CAMPBELL ve Hylke de SAUVAGE NOLTING

ABD-Türkiye İlişkilerinde Karmaşıklık Etkisi: Orta Doğu Bölgesel Güvenliğinin Yeniden Yapılandırılması

Devrim ŞAHİN ve Ahmet SÖZEN

Krize Yanıt olarak Otoriter Popülizm: Brezilya Örneği

Esra AKGEMCİ

Jeopolitik Ötesi: Çin ve İran’ın Kuşak ve Yol Girişimi İlişkilerine Jeoekonomik Bakış

Seyedashkan MADANI

Avrupa Yanlısı Siyasi Partiler Tarafından Avrupa Kimliği İnşası

Melek Aylin ÖZOFLUBOOK REVIEWS/KİTAP İNCELEMELERİ

Kenneth KALU, Foreign Aid and the Future of Africa

Basri Alp AKINCI

Chad M. BRIGGS ve Miriam MATEJOVA, Disaster Security: Using Intelligence and Military Planning for Energy and Environmental Risks

Onur AĞKAYA

Eugene BARDACH ve Eric M. PATASHNIK, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving

Emrah ATAR

Amitav ACHARYA ve Barry BUZAN, The Making of Global International Relations: Origins and Evolution of IR at its Centenary 

Tunahan YILDIZ