1- Uluslararası İlişkiler dergisine gönderilecek yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2- Dergiye sunulan ve yayımlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneğine aittir. Yayımlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.

3- Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi, ilgili editörün uygun bulması ve Yayın Kurulunun olumlu kararından sonra yayımlanır.Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.

4- Sadece dergi Internet sayfasındaki "Makale Gönder" menüsünden (http://uidergisi.com.tr/makale-gonder) ilgili form doldurularak gönderilen yazı ve kitap incelemeleri değerlendirmeye alınır. Editörler ve/veya Yayın Kurulu üyelerine doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz.

5- Yazarların çalışmalarını teslim etmeden önce telif sözleşmesini okumaları önemle rica olunur.

6- Makaleler, her şey (dipnotlar, özetler, kaynakça vb.) dâhil en az 6.000 en fazla 8.000 kelime olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.

7- Kitap incelemeleri 1.200 kelimeyi geçmemelidir. Yazın incelemesi şeklindeki çalışmalar 3.000-5.000 kelime arasında olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının üzerinde veya altında olan çalışmalar değerlendirilmeden yazar(lar)ına iade edilir.

8- Makalelere Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama yüzer kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler başlıktan farklı olacak şekilde beşer adedi geçmemelidir.

9- Dergide yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

10- Dergide yayımlanacak makalelerin gönderilmesinden önce gerekli yazım ve imla kurallarına uyulduğundan emin olunmalıdır. 

11- Dergide yayımlanacak makalelerin gönderilmesinden sonra makaleler, Turnitin üzerinden intihal değerlendirmesine tabi tutulacaktır.