“Analiz Seviyesi” ve “Analiz Birimi”: Bir Ayrım Argümanı*

2010-09-17 15:34:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 16, KIŞ 2007-2008

Nuri YURDUSEV**

ÖZET Bu makale öncelikle, ilk olarak 1961 yılında J.D. Singer’ın ortay koyduğu ‘analiz seviyesi’ meselesinin Uluslar arası İlişkiler literatüründe hak ettiği ölçüde tartışılmadığına dikkat çekmektedir. Literatürde ‘analiz seviyesi’ ve ‘analiz birimi’ kavramları genellikle eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Yazar ‘analiz seviyesi’ ve ‘analiz birimi’ arasında bir ayrım yapma girişminde bulunmaktadır. Bu çerçevede, ‘analiz seviyesi’ meselesinin nasıl çalışılacağı hususu (metot ve bağlam) ile ‘analiz birimi’ sorununun da neyin çalışılacağı konusu (aktör ve obje) ile tanımlanabileceği savunulmuştur. Makalenin sonunda, bu iki mesele arasında ayrımın gerekli ve mümkün olduğu belirtilirken, bunların ilintili olduğu ve aralarındaki bağlantının da ‘ bütünlük’ fikri ile kurulabileceği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Analiz seviyesi, Analiz Birimi, Bütün, Parçalar.

----------------------------- * Bu makalenin İngilizce orjinali  “  ‘Level of Analysis’ and ‘Unit of Analysis’:  A Case for Distinction”  başlığıyla Millennium: Journal of International Studies, Cilt 22, No 1, Bahar 1993, s. 77-88’de yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe’ye çevrilmesine izin veren Nuri Yurdusev’e ve Millennium Dergisi’ne teşekkürü borç biliriz. Makalenin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesi Ahu Özsalak    tarafından yapılmıştır. Orijinal metinde olmayan anahtar kelimeler, kaynakça ile uzun İngilizce özet makaleye eklenmiştir. ** Prof. Dr., ODTÜ, İİBF, Uluslararası İlişkilre Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...