“Güçlü ama Kaygılı Devlet”: Türkiye’de Ontolojik Güvensizlik ve Kaygı Üzerine Fantasmal Anlatılar - Umut Can ADISÖNMEZ ve Recep ONURSAL

28/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Umut Can ADISONMEZ* and Recep ONURSAL**

ÖZET

Türkiye’de devletin beka sorununa ilişkin siyasi söylem hegemonik bir söylemdir. Bu söylemin merkezinde Sévr Fobisi yani Türkiye’nin onu yok etmeye hazır iç ve dış düşmanlarla çevrili olduğu fikri yatmaktadır. Bu makale, Türkiye’de devletin beka sorununa ilişkin siyasi söyleminin zaman içerisinde kendini nasıl devam ettirdiğini ve bu söylemin kolektif varoluş biçimini nasıl etkilediğini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda makale, fantasmal anlatıların hegemonik söylemin sürdürülmesinde ve kolektif kaygının yönetilmesinde önemli bir rol oynadığını savunuyor. Birincisi, fantazmatik anlatılar süregiden güvensizlikler için iç rahatlatıcı bir açıklama sunarak ve kaygıyı katlanılabilir bir hale getirerek sosyo-politik alanın okunmasını kolaylaştırırlar. İkincisi, fantasmal alıntılar ontolojik güvenlik söyleminin siyasi boyutunu tartışmalardan uzak tutarak ideolojik bir güç görevi görürürler. Post-yapısalcı Söylem Teorisi’nden (PST) ve Ontolojik Güvenlik Teorisi’nden (OGT) yararlanan bu makale, Türkiye’de devletin beka sorununa ilişkin siyasi söylemi sorunsallaştırıyor ve analiz ediyor.

Anahtar Kelimeler: 
Ontolojik Güvenlik, Söylem, Sévr Fobisi, Hegemoni, Devletin Bekası Meselesi.

---------

* Öğretim Görevlisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Doktor Adayı, University of Kent, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü