“Toplumdan Güvenlikleştirme” ve “Toplumsal Kabul”: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yönelik Siyasi Parti Temelli Yaklaşımlar

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Murat ERDOĞAN*

ÖZET
Türkiye’de mülteci sayısı Suriye’deki iç savaş nedeni ile kısa zamanda 4 milyonu aştı ve Türkiye 2014’den itibaren dünyada en fazla mülteci barındıran ülke haline geldi. Neredeyse tamamı Türk toplumu ile bir arada kent merkezlerinde yaşayan mülteciler konusunda başlangıçta olağanüstü bir dayanışma ortaya koyan Türk toplumunun kaygıları giderek daha görünür hale gelmektedir. Suriyeli mülteciler konusunda çok kapsamlı ve temsili bir araştırmanın verileri dikkate alınarak siyasal parti seçmenleri bazlı bir analizin yapıldığı makalede, geleneksel güvenlikleştirme yaklaşımları eleştirel bir şekilde analiz edilerek, “toplumdan güvenlikleştirme” ve “toplumsal kabul” yaklaşımlarının Türk toplumunun Suriyeli mültecilere yönelik tutumlarını anlamak için önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteciler, Toplumsal Kabul, Güvenlikleştirme, Toplumdan Güvenlikleştirme, Sosyal Uyum

--------

Prof. Dr., Direktör, Türkiye-Alman Üniversitesi, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi