1948–1960 Döneminde Türkiye’de Avrupacılık: Avrupa Birliği Arşiv Belgelerine Göre Bir Değerlendirme

2014-08-26 18:29:57

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 41, BAHAR 2014

Mehmet Cevat YILDIRIM*

ÖZET

Türkiye’de Avrupa bütünleşmesinin ilk dönemlerinden itibaren önemli bir Avrupacı hareket yaşanmıştır. Avrupa Birliği arşivlerindeki belgeler bu dönemde yönetici ve entelektüel seçkinlerin Avrupacı örgütlere üye olduklarını gösterir. Genel olarak Türkiye’deki Avrupacılık, dönemin iç ve dış koşullarından etkilenmiştir. 1955’ten itibaren Yunanistan’la yaşanan sorunlar milliyetçiliği tetiklemiş ve Avrupacılığı çıkmaza sokmuştur. 1960 askeri darbesi, AET’yle kurulan resmi ilişkilerin değilse de Avrupacı hareketin ilk döneminin sonunu getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Bütünleşmesi, Avrupacılık, Uluslararası Avrupa Hareketi

------------------------------

* Dr.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...