1995 was a Good Year for the South Caucasus

2010-12-18 02:54:13

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 26, YAZ 2010

Gerard J. LIBARIDIAN*

ABSTRACT The article discusses the inter-ethnic conflicts in the South Caucasus while focusing on the policies of the leaders of Armenia, Azerbaijan and Georgia and offers an illuminating account on the role of leadership in conflict resolution while taking into account domestic, regional and international settings. The author considers 1995 as the first year of stabilized region and discusses the reasons why this rare opportunity for conflict resolution in the South Caucasus offered by 1995 was not realized.

Keywords: Conflict Resolution, Leadership, South Caucasus, Azerbaijan, Georgia, Armenia.

-----------------------------

1995 Güney Kafkasya İçin İyi Bir Yıldı

ÖZET Bu makale Güney Kafkasya’da etnik çatışmaları Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan liderlerinin politikalarına odalanarak tartışmaktadır. Çatışmaların çözümlenmesinde liderliğin rolünü yerel, bölgesel ve uluslararası boyutları da dikkate alarak aydınlatıcı bir analiz sunmaktadır. Yazar 1995 yılını bölgede istikrarın sağlanma potensiyeli olan bir dönem olduğunu ileri sürerek, kalıcı bir çözüme ulaşılamamasının nedenlerini tartışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Çatışmaların Çözümlenmesi, Liderlik, Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan.

------------------------------ * Professor of History and Director of Program in Armenian Studies at University of Michigan.