20. Yüzyıl Başında Hicaz Vilayeti’nde Bir Rus Diplomatı

01/09/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 67, 2020

Vitaly NAUMKIN*

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Cidde’deki Rus konsolosluğunda 20. yüzyılın başlarında görev yapan Rus diplomat Mikhail Nikolsky’nin resmi yazışmalarından faydalanarak Rus diplomasinin o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun Hicaz vilayetiyle ilgili amaçlarını, yöntemlerini ve önceliklerini analiz etmektir. Makale, 1905-1907 tarihlerindeki Birinci Rus Devrimi dönemine ait Rus İmparatorluğu Dış Politika Arşivi’ndeki belgelerden faydalanılarak kaleme alınmıştır. Sözkonusu diplomatik belgeler, bu makale ile ilk defa akademik literature kazandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hicaz, Rus Konsolosluğu, Vali, Şerif, Kabileler

--------

* Prof. Dr., Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences