A Spectre Haunting Europe: The European Constitution, the Budget Crisis, and the Limits of Neoliberal Integration

2010-09-18 07:47:26

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 7, GÜZ 2005

Eddie J. GIRDNER*

ABSTRACT The rejection of the European Draft Constitution by voters in France and Holland cre­ated a crisis in Europe. The dilemma, however is rooted in the deeper issues concern­ing democracy, neoliberalism, and the division of wealth among classes in European society. The draft constitution would have locked in the principles of neoliberalism and guaranteed rights for capital over those of citizens. Beyond the question of the lack of grass roots democracy European social welfare guarantees are threatened. Capitalist ac­cumulation is rendered as a technical question to be determined by technocrats and business enterprises, rather than a political question at the heart of democracy. The vote against the constitution was not a vote against a united and social Europe, but against a Europe united on the basis of the American model of enshrining capitalist accumula­tion as the be all and end all of human endeavor. The crisis in Europe has revealed the limits to neoliberal integration in Europe.

Keywords: Europe, Constitution, France, Holland, Neoliberalism

--------------------------

Avrupa’yı Bezdiren Hayalet: Avrupa Anayasası, Bütçe Krizi ve Neoliberal Bütünleşmenin Sınırları

ÖZET Avrupa Anayasası taslağının Fransa ve Hollanda’daki seçmenler tarafından reddedilmesi Avrupa’da bir kriz yaratmıştır. Avrupa’nın yaşadığı çelişkinin kökeni, demokrasi, neolibe­ralizm ve zenginliğin Avrupa toplumundaki sınıflar arasında bölünmesi gibi daha derin ko­nularda yatmaktadır. Taslak anayasa neoliberalizm kurallarını savunmakta ve vatan-daşlardan ziyade sermayenin haklarını garanti etmekteydi. Halk demokrasisinin olmaması sorunu bir yana, Avrupa’nın sosyal refahı tehdit edilmektedir. Kapitalist birikim; de-mokrasinin kalbindeki siyasi bir sorun olarak değil, teknokratlar ve şirketler tarafından belirlenen teknik bir mesele olarak ifade edilmektedir. Anayasanın reddi yönünde verilen oylar, birleşik ve sosyal Avrupa’ya karşı verilmemiştir. Asıl reddedilen, kapitalist birikime dayanan Amerikan modeli temeline dayanan Avrupa’dır. Avrupa’daki kriz Avrupa’nın neoliberal bütünleşmesinin sınırlarını açığa çıkarmıştır.

Anahtar kelimeler: Avrupa, Anayasa, Fransa, Hollanda, Neoliberalizm

-------------------------- * Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...