A Theoretical Evaluation of Different Faces of Power: US-Turkey Relations Towards Iraq (Gücün Farklı Düzeylerde Teorik bir Değerlendirmesi: Irak Konusunda ABD-Türkiye İlişkileri)

2010-10-06 12:28:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 24, KIŞ 2009

Ahmet SÖZEN*

ÖZET

Bu makalede bir lider(patron/hegemon) ülke tarafından lider-olmayan (müşteri) bir ülkeyi kendi siyaseti doğrultusunda işbirliğine çekme yönünde gücün farklı formlarda (düzeylerde) nasıl kullanıldığı araştırılmaktadır. Literatürde işbirliği üzerine yazılmış eserler çoğunluğu siyasetin doğrudan gözlemlenebildiği pazarlık gücü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu makale lider-olmayan bir ülke olan Türkiye ile lider ülke olan Amerika arasındaki Körfez Krizi (1990) ve Irak Savaşı (2003) dönemlerindeki ilişkilerinin tam olarak anlaşılmasında pazarlık gücü modelinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu makalede Karause’un üç düzeyli güç modelinin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güç ilişkisini en kapsamlı şekilde anlamak ve açıklamak için çok daha iyi bir model olduğu iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Irak, Pazarlık/Müzakere Gücü, Yapısal Güç, Hegemonyacı Güç.

----------------------------

∗ Assoc. Prof. Dr., Department of International Relations, Eastern Mediterranean University,

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...