AB’nin Çatışma Sonrası Toplumlardaki Müdahalesinin “Etnikleştirilmesi”: Sırp Cumhuriyeti’nde Ontolojik Güvensizlik Örneği - Faris KOČAN ve Rok ZUPANČIČ

28/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Faris KOČAN* and Rok ZUPANČIČ**

ÖZET

Bu makalenin temel amacı, Biz-Öteki’ diyalektiğinin dönüştürülmesi yoluyla düşmanlıkların üstesinden gelmek için araç ve/veya zemin sağlayan en önemli aktörlerden biri olarak algılananvAvrupa Birliği’nin (AB) nasıl bir barış aracısı haline gelemediğini ampirik olarak araştırarak ontolojik güvenlik literatürüne katkıda bulunmaktır. Bosna-Hersek’teki (BH) siyasi bir oluşum olan Sırp Cumhuriyeti (SC) davasından yola çıkarak, AB’nin çatışma sonrası istikrar çabalarının, diğerlerinin yanı sıra, düşman kimlik anlatılarının yoğunlaşmamasını öngören, etnopolitik anlatılara nasıl sürüklendiğini ve hatta SC’deki etnopolitik seçkinler tarafından nasıl ‘etnik hale getirildiğini’ anlamayı amaçlıyoruz. Bu soruları yanıtlamak için, çatışma sonrası BH’de AB güdümlü girişimlerden en önemli ikisi olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakereleri (2005-2007) ve Butmir Süreci (2009) olmak üzere, iki kritik kavşakta yer alan haber makalelerini analiz ettik. BH’yi daha işlevsel ve istikrarlı hale getirme sözü veren bu girişimlerin, özellikle SC’deki etnopolitik seçkinler tarafında BH’deki mevcut etnopolitik anlatılara meydan okuduğunu görüyoruz.

Anahtar Kelimeler: 
ontolojik güvenlik, Sırp Cumhuriyeti, etnikleştirme, Butmir süreci, Avrupa Birliği.

---------

* PhD, University of Ljubljana, Sosyal Bilimler Fakültesi
** Doç. Dr., University of Ljubljana, Sosyal Bilimler Fakültesi