AB’nin En Uzun Yılı İçin Turnusol Testi: Dayanışma İlkesi ve COVID-19 Salgınının 2020’deki Meydan Okumaları

26/10/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 71, 2021

Pırıl AKIN OCAK* ve Çağrı ERHAN**

ÖZET
Dayanışma, Avrupa Birliği’nin (AB) en eski ama müphemliğini hâlâ koruyan ilkelerinden biridir. 2020 yılında, COVID-19, AB’nin daha önce sınandığı birçok turnusol testinin arasında yerini aldı. Avrupa kurumlarının başlangıçtaki tereddütleri ve pandeminin yol açtığı eşi görülmemiş sosyal ve ekonomik yıkımla başa çıkmak için etkin ortak afetle mücadele mekanizmalarının yokluğu, dayanışma ilkesine karşı sert bir eleştiri dalgasını yeniden tetikledi. AB’de dayanışmanın ortaya çıkışı ve dönüşümü hakkında kısa bir değerlendirmeden sonra, bu makale esas olarak COVID-19’un, dayanışma algısı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Pandemi sona ermemiş ve bunun AB’deki genel sonuçlarını ölçmek için henüz çok erken olsa da, makale, AB üyelerinin dayanışma ilkesine bağlılığı konusunda olumlu eğilimin yükselişte olduğunu iddia etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, AB Dayanışma İlkesi, COVID-19’la Mücadelede AB Politikaları, Kriz Yönetimi, AB’de Dayanışma

--------

* Doktora Adayı, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Prof. Dr., Altınbaş Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü