AB’nin Sorgulanan Küresel Aktörlüğü: AB-Türkiye Göç Mutabakatı Üzerine Bir Tartışma

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Fatma YILMAZ-ELMAS*

ÖZET
AB’nin küresel aktörlük rolü ile göç yönetimi arasındaki ilişkiyi irdeleyen bu makale, 2016 tarihli AB-Türkiye göç mutabakatı ile sınırlandırılmış olup mutabakatın etkinliğine ilişkin eleştirilerin ötesine geçmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, AB’nin özellikle katılım sürecindeki üçüncü ülkelere yaklaşımındaki politika açmazları, mutabakat üzerinden okunmaya çalışılmakta; uzmanlar ve politika yapıcılarla yapılan görüşmelerden de faydanılarak güncel göç yönetimi sürecinin eleştirel bir analizi yapılmaktadır. Genel olarak, bu çalışma, AB’nin uzun süredir deneyimlediği göç baskısının, algı ve beklenti farklılıkları görmezden gelinerek şekillenen asimetrik bir ilişki çerçevesinde çözülemeyecek bir zorluk olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımın AB’nin genişleme politikasına ilişkin gücü ve dolayısıyla bölge istikrarı üzerinde müteakip (ikincil) etkileri olabilir.

Anahtar Kelimeler: AB-Türkiye Göç Mutabakatı, Küresel Aktörlük, Dış Göç Politikası, Mülteci Krizi

--------

* Dr., Doktora Sonrası Araştırmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü, İstanbul