AB’nin Suriye Krizine Bakışı: Türkiye Bir Ortak mı?

02/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 62, 2019 

Çiğdem NAS*

ÖZET

Makalede Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye krizine yaklaşımı ve bununla ilgili olarak Türkiye’ye atfettiği rolün analizi amaçlanmaktadır. AB’nin yaklaşımı Suriye’de Esad sonrası bir rejime geçişi desteklemek ile çatışmanın yayılan etkilerinden kendini korumak arasında gidip gelmiştir. İki konu AB’nin çatışmaya yaklaşımını belirleyen acil öncelikler olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Suriye’de savaştan ve baskıdan kaçan mülteci akınını kontrol altına almak, diğeri ise büyüyen terörizm tehdidi, esasen IŞİD ile mücadele etmektir. Ege ve Balkan güzergâhı üzerinden AB’ye mülteci akını 2015 yaz aylarından itibaren hızla artmış ve AB ülkeleri için pratik ve siyasi sorunlara yol açmıştır. Bunun yanında, AB’de gerçekleşen IŞİD bağlantılı terör saldırıları temel bir güvenlik sorunu yaratmış ve birçok Üye devleti Schengen alanında sınır kontrollerini tekrar başlatmaya itmiştir. AB Türkiye’ye dönerek, mülteci akınının durdurulması ve IŞİD tehdidinin uzak tutulması için işbirliği talep etmiştir. Makale Türkiye ve AB arasındaki işbirliğini ele almakta ve bu işbirliğindeki uyuşmazlık noktalarını değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: AB Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Suriye Krizi, Mülteci Krizi

-----

* Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi