AB Göç Politikalarının ve Sınır Yönetiminin Güvenlikleştirilmesinde Gözetim Teknolojilerinin Rolü - Giray SADIK ve Ceren KAYA

04/01/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Giray SADIK* ve Ceren KAYA**

ÖZET
Bu çalışma, gözetim teknolojilerinin göç politikalarının güvenlikleştirilmesindeki rolü ve bu tür uygulamaların AB’nin uluslararası kimliği üzerindeki etkisi hakkında eleştirel bir analiz sunmaktadır. AB üye devletleri hem AB’nin göç politikaları hem de normatif uluslararası kimliği açısından ciddi sonuçları olan çeşitli teknolojik araçlar edinmiştir. Bu çalışmanın bulguları, AB’nin göç politikalarını yeni gözetim teknolojileri ile güvenlikleştirmesinin kuruluş normlarını ve ilkelerini ihlal etme riski taşıyabileceğini düşündürmektedir. Bu ihlallerin önümüzdeki yıllarda AB’nin küresel imajı ve güvenilirliği açısından ciddi siyasi yansımaları olması muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Gözetim Teknolojileri, Güvenlikleştirme, Sınır Yönetimi, Normatif Güç, AB’nin Göç Politikası

--------

* Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
** Doktora Adayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara