AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması v. Ortaklık Hukuku?

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019 

A. Aslı BİLGİN* ve Pierluigi SIMONE**

ÖZET

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2013 yılında imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması’ kapsamında Türkiye’nin, ülkesi üzerinden AB ülkelerine yasadışı yollarla geçen üçüncü ülke vatandaşlarını geri kabul etmesi karşılığında Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlayacaktır. Oysa, Ortaklık Hukuku ve Birlik içtihat hukuku uyarınca Katma Protokol ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının yürürlük tarihinden itibaren Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyette bulunacak veya bulunmayı planlayan Türk vatandaşları için vizesiz seyahat geçerli olabilir. Bu çalışmada, Türk vatandaşlarına tanınacak olan vizesiz seyahatin Ortaklık Hukukundan kaynaklanan kazanılmış bir hak mı yoksa geri kabul anlaşması karşılığında Türkiye’ye yapılan bir iyilik mi olduğu Birlik içtihat hukuku kapsamında Katma Protokol m. 41 (1) ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı m.13 yorumlanmak suretiyle incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: AB–Türkiye Geri Kabul Anlaşması, AB–Türkiye Ortaklık Hukuku, Standstill, Vizesiz Seyahat.

----

Doç. Dr., Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Fakültesi, Çukurova Üniversitesi.

** Yrd. Doç. Dr., Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Fakültesi, Roma Üniversitesi (Tor Vergata).