ABD-Japonya Güvenlik Antlaşmaları: Oluşumu, Evrimi ve Sonuçları

2010-09-18 07:46:13

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 4, KIŞ 2004

Hakan GÖNEN*

ÖZET Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD-Japonya güvenlik ilişkilerinin oluşumu, gelişimi ve sonuçları değerlendirilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren ABD-Japonya güvenlik perspektifi çerçevesinde gelişen ilişkiler her iki ülkeye de çok önemli faydalar sağlamıştır. Japonya hem nükleer hem de konvansiyonel silahlarla yapılacak dış saldırılardan korunabilmek amacıyla ABD'nin koruma şemsiyesine güvenmektedir. Güvenlik antlaşmasının şartları dahilinde, Japonya bu korumayı ABD'den almakta ve karşılığında kendi topraklarında Amerikan güçlerine askeri üsler tesis etmektedir. Bu bağlamda, Japonya savunmasına nispeten daha az enerji harcayarak ekonomisini yeniden inşa edebilmek kabiliyetine sahip olabilmiştir. Fakat Soğuk Savaş sonrası değişen global tehditler çerçevesinde Tokyo ve Washington, güvenlik gereksinimlerini yeniden değerlendirmeye başlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Japonya, ABD, Doğu Asya, Global Tehditler.

------------------------------- * Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...