ABD-Türkiye İlişkilerinde Karmaşıklık Etkisi: Orta Doğu Bölgesel Güvenliğinin Yeniden Yapılandırılması - Devrim ŞAHİN ve Ahmet SÖZEN

11/05/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2022

Devrim ŞAHİN* ve Ahmet SÖZEN**

ÖZET

Bu makale uluslararası düzenin, bölgesel güvenlik kompleksi yaklaşımı da dahil olmak üzere, gelenekselci devlet merkezli yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar tarafından üretilen teorilerden daha karmaşık olduğuna dair temel teorik argümanının bir tartışmasını sunmaktadır. Karmaşıklık yaklaşımı karmaşık sistemlerin, aktörlerin davranışı sonucu uzun vadede ortaya çıkan reaksiyonların etki-tepki sarmalları başlatabileceği, doğrusal olmayan geribildirim döngülerinine ve dinamik etkileşimlere olan hassas bağımlılığını vurgulamaktadır. Bu patika bağımlılığı, uluslararası sistemdeki ve Orta Doğu bölgesel sistemindeki taban kaymasının bir nedeni ve sonucu olan ABD-Türkiye ilişkilerinin erozyonunda açıkça görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:
   Kopenhag Okulu, patika bağımlılığı, geribildirim döngüleri, güç dengesi sistemi, YPG.

--------
* Doktor Adayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Cyprus Policy Center
** Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Cyprus Policy Center