ABD'nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül'ün Etkileri

2010-09-18 07:46:51

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 3, GÜZ 2004

Çağrı ERHAN*

ÖZET Orta Asya bölgesi, Soğuk Savaş boyunca olduğu gibi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasını takip eden ilk yıllarda da ABD'nin dış politika öncelikleri arasında yer almadı. Ancak 1990'ların ikinci yarsında ABD'nin Orta Asyada'ki yaşamsal çıkarlarının giderek farkına varmamasına paralel olarak, Amerikan ulusal güvenlik stratejilerinde bu bölgeye ayrılan yer de artmaya başladı. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ise ABD, Orta Asya cumhuriyetleriyle yakın işbirliği yapmaya başladı. Bölgeye gelmeye "istekli" Amerikan birlikleri 2001 sonundan itibaren "terörle mücadele" söylemi altında Orta Asya'ya girmeye başladılar. Böylece 1990'ların ikinci yarısından itibaren, bölgeye güçlü biçimde girebilmenin yollarını arayan ABD, Orta Asya'ya yönelik askeri açılımını başlatmış oldu. Bu durum, Rusya'nın "geçici onayı" ve bölge ülkelerinin işbirliğine yanaşmaları sayesinde kolaylıkla gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler: ABD, Orta Asya, Rusya, 11 Eylül, Jeopolitik

---------------------------- * Doç Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...