AB'nin "Medeniyet Standartları"nı Çözümlemek: Türkiye Örneği

02/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Münevver CEBECİ*

ÖZET
Bu makale, Avrupa Birliği’nin (AB) norm ve değerlerini Türkiye’ye dayatmasının “Avrupa medeniyet standartları” mantığının bir devamı olduğunu savunarak, Türkiye hakkındaki Avrupa söylemlerinin ikinci bir okumasını yapmaktadır. Makale, genişleme şartlılığını AB’nin kendi kimliğini “ideal” ve ötekileri kusurlu olarak inşa etmekte kullandığı bir araç olarak görmektedir. Bu yüzden, AB’nin medeniyet standartlarını, üzerine kurulu oldukları üç temel hat üzerinden yapısöküme uğratmayı amaçlamaktadır. Hartmut Behr’in 2007 yılında ortaya koyduğu hatlar, standartların otoriter bir şekilde uygulanması, eşit olmayan muamele ve jeopolitik yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, Medeniyet Standartları, Dış Politika, Yapısöküm

--------

Prof. Dr., Avrupa Birliği Enstitüsü, Marmara Üniversitesi