African Studies in Turkey

2016-09-29 11:24:19

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 50, 2016

Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU*

ABSTRACT

This article aims at providing an analysis of African studies as a recently emerging field of study in Turkish academia. For many years, African issues had low priority in both policy and academic circles. The article argues that the recent scholarly interest in African issues is largely a product of the increasing political interest towards the continent. Although the existing literature mostly concentrates on Turkish-African relations and the study of particular African issues remain limited in number, African studies in Turkey has made progress and is still evolving with an expanding and diversifying literature.

Keywords: African Studies, Area Studies, International Relations, Turkey.

----------------

Türkiye’de Afrika Çalışmaları

ÖZET

Bu çalışma, Türk akademisinde yeni gelişmeye başlayan bir alan olan Afrika çalışmalarının durumuna ilişkin bir değerlendirmede bulunmayı amaçlamaktadır. Afrika, uzun yıllar boyunca gerek siyasi gerekse akademik alanda en çok ihmal edilen bölgelerin başında gelmiştir. Son zamanlarda Afrika çalışmalarına yönelik artan akademik ilginin siyasi ilgiyle yakından alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Afrika çalışmalarına ilişkin mevcut literatür daha ziyade Türkiye-Afrika ilişkilerine odaklanmakta ve belirli Afrika konularına ilişkin çalışmalar sınırlı sayıda kalmaktadır. Ancak Afrika çalışmalarının ilerleme kaydettiğini ve literatürün giderek genişlemekte ve çeşitlenmekte olduğunu görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Afrika Çalışmaları, Alan Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Türkiye.

-----------------------------

*Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...