Almanya’daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Siyasi Katılımı ve Parti Tercihleri

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Hacı Halil USLUCAN* ve Martina SAUER**

ÖZET
Bu makale Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin siyasi katılımını ulusötesi bir bağlamda analiz etmektedir. Siyasal egemenliğin temelini oluşturan önemli olgulardan biri olarak siyasi katılım, demokrasi ve entegrasyon için de son derece önemlidir. Bu bağlamda farklı politik yaklaşımları/bakış açılarını, siyasi ilgi ve siyasete katılım derecelerini açıklamak önem teşkil etmektedir. Bu amaçla, makalede açıklanan ampirik çalışma Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin hem Alman hem de Türk siyasetine olan ilgilerini ve iki ülkedeki seçimlerdeki parti tercihlerini incelemektedir. Elde edilen araştırma verilerine göre katılımcılar, ilk etapta Türkiye’deki siyasi süreçlere Almanya’dan daha fazla ilgi göstermekteler; ancak yasal katılım oranları, yasal vatandaşlık hakları ve eğitim oranlarının yüksekliğine ve artışına bağlı olarak Alman siyasetine olan ilgi de artmaktadır. Ayrıca, farklı gruplar arasında, ulusaşırı bir yönelim temel bir faktör olarak gözlemlenebilir. Parti tercihlerindeki görünür karşıtlıklarsa (Almanya’da daha sol görüşlü partiler, Türkiye’de daha muhafazakardindar partiler) pragmatik tercihler ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Katılım, Siyasi İlgi, Parti Tercihleri, Türk Göçmenler, Ulusötesi Bağlantılar

--------

* Prof. Dr., Duisburg-Essen Üniversitesi, Institute for Turkish Studies and Center for Turkish Studies and Integration Research, Essen
** Dr., Center for Turkish Studies and Integration Research, Essen