Amerika Birleşik Devletleri’nin İran Nükleer Anlaşmasından Çekilmesini Anlamak Amacıyla Söylemsel Stratejilerin Ortaya Çıkarılması

20/07/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 66, 2020  

Sevgi BALKAN-ŞAHİN*

ÖZET
Söylem-tarihsel yaklaşımı analizine dayanan bu çalışma, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin temelini oluşturan ABD-İran düşmanlığını yeniden üretmeye yönelik söylemsel stratejileri incelemektedir. ABD Kongresi’nin ve Başkan Trump’ın İran hakkındaki söylemlerinin incelendiği bu makale, ABD’nin, pozitif özsunum ve diğerlerinin olumsuz sunulması söylemsel stratejisine başvurarak, İran’a yönelik karşıt eylemlerini nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını göstermektedir. Tartışmalarını tarih, tehdit ve sorumluluk argümanları üzerinden söylemleştiren ABD, İran’ı teröre destek veren bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden düşmanca bir rejim olarak sunmaktadır. Çalışma, tarihsel koşullara bağlı olan bu söylemlerin ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini meşrulaştırmak için kullanıldığını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABD, İran, Nükleer Anlaşma, Söylem-Tarihsel Yaklaşım

--------

* Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çağ Üniversitesi