Amerikan Dış Politikasının Kökenleri ve Amerikan Dış Politik Kültürü

2010-10-21 14:57:33

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 19, GÜZ 2008

Gültekin SÜMER*

ÖZET Amerikan dış politik kültürünü daha iyi anlayabilmek için Amerikan dış politikasının kökenlerine eğilmemiz gerekmektedir. ABD’nin sahip olduğu dış politik kültürün tek bir yüzünden bahsedilemez; farklı yüzleri bulunmaktadır. ABD sahip olduğu eşsiz konumla, yumuşak güç araçlarını etkili bir biçimde kullanarak klasik bir hegemonyacı bir güç olmak yerine dünyaya liderlik yapan bir güç olmayı amaç edinmiştir. Fakat dünya gücü olmanın gerekleri ile ABD’nin hegemonyacı eğilimlerinin birleşmesi ABD’nin sahip olduŞu dış politik kültürün evrim geçirerek dış politikada bir Amerikan kültünün yaratılmasıyla sonuçlanmıştır. Bunda Soğuk Savaş yapılanmasının da önemli payı olmuştur. Bu durum, ABD’yi kökenlerinden uzaklaştırmış ve dış politikasını geri dönülmez bir noktaya getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Politik Kültür, Amerikan Dış Politik Kültürü, Amerikan Dış Politikası, Soğuk Savaş, Yumuşak Güç.

---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...