An Analysis of the Headscarf Issue in Feminist Debates in Germany (Almanya’daki Feminist Tartışmalarda Başörtüsü Meselesinin Analizi)

2010-10-06 12:34:59
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 24, KIŞ 2009 Berrin KOYUNCU LORASDAĞI* Hilal ONUR İNCE**

ÖZET Bu çalışmanın amacı, Almanya’da başörtüsü meselesini feminist tartışmalar üzerinden incelemektir. Önemli ölçüde Müslüman göçmen barındıran Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kültür-odaklı millet anlayışının hâkim olduğu tarihsel arkaplanına yeniden dönmesiyle, Avrupa’da başörtüsü tartışmaları içerisinde istisnai bir yere sahiptir. Bazı Alman eyaletlerinde İslami başörtüsünün yasaklanması, bu tarihsel arkaplan çerçevesinde ‘çoğunluk Alman toplumu’ ile ‘azınlık Türk toplumu’ arasındaki problemli ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bu makalede Almanya’nın “kültür-ulusu” mirasının 2000’lerde başörtüsü “kavgasının” feminist tartışmaları – hem başörtüsü yasağını benimseyen hem de ona karşı olan- belirlediği ve bu nedenle Almanya örneğinde başörtüsü tartışmalarının kültür meselesine indirgenerek ele alındığı iddia edilmektedir.

Anahtar kelimeler: Başörtüsü, Almanya, Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Kültür.

------------------------ *   Assoc. Prof. Dr., Department of Political Science and Public Administration, Hacettepe University ** Assoc. Prof. Dr., Department of Political Science and Public Administration, Hacettepe University

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...