An Analysis of Two Different Models of Civil-Military Relations: The Case of Turkey

2017-10-25 14:51:24

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 14, NUMBER 55, 2017 

Mustafa ULUÇAKAR* and Ali ÇAĞLAR**

ABSTRACT

This article analyzes Turkish civil-military relations with the help of two different models of civil-military relations (separation and concordance) in order to bring a new perspective to the analysis of civil-military relations. The article begins with a short review of the theoretical framework of the separation and concordance models, followed by a brief history of four military interventions that occurred in Turkey in 1960, 1971, 1980, and 1997. The article will then analyze Turkish civil-military relations through the separation and concordance models in an attempt to decide which model would be more appropriate to explain the Turkish case. It reaches the conclusion that the concordance model is more appropriate than the separation model to serve that purpose. However, the concordance model has some methodological weaknesses, requiring modification in order to properly analyze the case of Turkey.

Keywords: Civil-Military Relations, Military Guardianship, Separation Model, Concordance Model, Turkish Civil-Military Relations

—————-

İki Farklı Sivil-Asker İlişkileri Modelinin Analizi: Türkiye Örneği

ÖZET

Bu çalışma, Türk sivil-asker ilişkilerini iki farklı modelin (ayırma modeli ve mutabakat modeli) yardımıyla incelemeyi ve bu suretle sivil-asker ilişkileri analizine yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlamıştır. İlk önce, ayırma ve mutabakat modellerinin kısaca gözden geçirildiği bir teorik çerçeveye yer verilmiştir. İkinci olarak, Türkiye’deki belli başlı dört askeri müdahalenin (1960, 1971, 1980 ve 1997) kısa bir özetinin yer aldığı tarihçe bölümü sunulmuştur. Sonrasında da, Türk sivil-asker ilişkileri, ayırma ve mutabakat modelleri yardımıyla analiz edilmiş ve hangi modelin Türkiye örneğine daha uygun olduğu tartışılmıştır. Yapılan analizde, mutabakat modelinin Türkiye’deki sivil-asker ilişkilerini açıklamak için daha uygun olduğu, ancak Türkiye örneği dikkate alındığında, bazı metodolojik zayıflıklara sahip olduğu ve tadil edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sivil-Asker İlişkileri, Askeri Vesayet, Ayırma Modeli, Mutabakat Modeli, Türk Sivil-Asker İlişkileri

—————————–

* Dr., Part-time Lecturer, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, Ankara.

** Prof. Dr., Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...