Anarşi Devletler Ne Anlıyorsa Odur: Güç Politikalarının Sosyal İnşası

2013-06-10 12:46:49

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 39, GÜZ 2013

Alexander E. WENDT

ÖZET

Bu makalede yazar “yeni-gerçekçi” ve “yeni-liberal” kuramların uluslararası anarşide kimlik ve çıkarların değişmez olduğuna yönelik savlarının aksine “inşacı” kuramın varsayımlarından yola çıkarak süreç odaklı alternatif bir sistem anlayışı önermektedir. Yazarın savunduğu bu inşacı anlayış literatürdeki genel kanıyı süreçlere vurgu yaparak sorgulamakta ve farklı olasılıklar sunmaktadır. Yazar ilk bölümde ana akım düşüncenin uluslararası sistemi nasıl tanımladığını ele almakta ve bu tanımlamalara alternatif olarak inşacı bir yaklaşımla sosyal süreçlerin kimlik ve çıkarları nasıl oluşturduğunu ve değiştirebildiğini incelemektedir. İkinci bölümde farklı yapıdaki devletleri ele alarak bu devletler arasındaki ilişkilerin nasıl oluştuğunu ve değişim geçirdiğini anlatan yazar bu ilişki sisteminin bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Üçüncü bölümde güvenlik, egemenlik gibi kavramları ele alarak devletler arasındaki ilişkilerin yapısını tanımlayan dinamikleri ele almaktadır. Sonuç kısmında ise yazar uluslararası ilişkiler sisteminin oluşumundaki sosyolojik dinamiklerin önemini ve bu dinamiklerin sistemi nasıl farklı yapılara dönüştürebileceğini savunmakta ve bu alternatif açıklamaların literatürde daha fazla yer alması gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnşacılık, Anarşi, Güç Politikaları, Uluslararası Sistem.

 

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...