Ankara ve Berlin'in Bosna Savaşı'na Yönelik Politikaları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

2010-09-18 07:45:09

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 13, BAHAR 2007

Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN *

ÖZET Bu çalışmada Bosna-Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Türkiye'nin ve Almanya'nın izlediği dış politika karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İki kutuplu sistemin yıkılmasıyla birlikte her iki ülkede de kimlik krizleri ortaya çıkmıştır; Türkiye Soğuk Savaş sırasındaki konumunu birdenbire kaybetmiş, Almanya ise beklenmedik bir şekilde yeniden birleşmesini sağlayabilmiştir. Bosna'da başlayan çatışmalar tam da bu döneme denk gelmiştir. Geleneksel kuramlar Türkiye'nin yeni dönemde yaşadığı iç sorunlar nedeniyle daha çok iç politikaya yöneleceğini; Almanya'nın ise, Türkiye'nin aksine, birleşmenin kazandırdığı dinamizmle dış politikada daha aktif bir tutum sergileyeceğini öngörmüştür. Ancak Bosna örnek olayında bunun tam tersinin gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu çalışmanın temel argümanı iki ülkenin Bosna'ya yönelik dış politikalarının oluşumundaki temel faktörlerden birinin eski devlet kimliklerini yeni dönemde de sürdürme amacı olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Almanya, Bosna-Hersek, Balkanlar, Devlet Kimliği

----------------------------- * Dr., Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...