Anthony Giddens ve Uluslararası İlişkiler: Yapılanma, Modernite ve Küreselleşme

2015-04-22 09:15:19

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 44, KIŞ 2015

Yunus EMRE*

ÖZET

Bu makale Anthony Giddens’ın çalışmaları içinde Uluslararası İlişkilerle ilgili konuları incelemeyi ve Uluslararası İlişkiler literatüründe Giddens’ın çalışmalarının nasıl kullanıldığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yirminci yüzyılın en önemli sosyal kuramcılarından biri olan Giddens özellikle yapılanma kuramı, modernite ve ulus-devlet yaklaşımı ile küreselleşme üzerine görüşleriyle Uluslararası İlişkileri de etkilemiştir. Makale dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Anthony Giddens’ın yapılanma kuramı ele alınmaktadır. İkinci bölümde Giddens’ın modernite, ulus-devlet ve ulus-devletler arasındaki ilişkiler hakkındaki tarihsel ve kuramsal görüşleri incelenmektedir. Üçüncü bölüm Giddens’ın küreselleşme yaklaşımı hakkında olup dördüncü bölümde ise Giddens’ın katkılarının Uluslararası İlişkiler çalışmaları içinde nasıl kullanıldığı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anthony Giddens, Sosyal Kuram, Yapılanma, Uluslararası İlişkiler Kuramı.

-------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...