Arap Ayaklanmaları’nda Protestolara Katılımın Belirleyicileri: Mısır ve Tunus’ta Sıkıntılar ve Fırsatlar

01/09/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 67, 2020

M. Tahir KILAVUZ*

ÖZET
Arap Ayaklanmaları’ndaki protestocular üzerine gelişmekte olan literatür, protestolara katılım konusunda sıkıntılar ve fırsatlara referansla muhtelif argümanlar sunmuştur. Ancak bu argümanlar sıkıntılar ve fırsatları karşılaştırmalı bir şekilde doğrudan test etmemiştir. Bu makale, anket bulgularını kullanarak, Mısır ve Tunus’ta protestolara katılım hususunda sıkıntılar ve fırsatların rolünü incelemektedir. Buna göre Tunus’ta sıkıntılar, Mısır’da ise fırsatlar protestolara katılıma karar verme konusunda en önemli rolü oynamıştır. Özellikle Mısır’da haberleri ve Tunus’taki gelişmeleri daha yakından takip eden bireyler ülkelerinin siyasal rejimlerine karşı protesto edebilmeleri için bir fırsat olduğuna dair bir algıya ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Ayaklanmaları, Protestolara Katılım, Sıkıntılar ve Fırsatlar, Mısır, Tunus

--------

* Dr., Postdoctoral Research Fellow, Harvard Üniversitesi