Arap Dünyasında İnternet: Siyasi Liberalleşme İçin Oyun Alanı*

2010-09-18 07:44:37

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 16, KIŞ 2007-2008

Albrecht HOFHEINZ**

ÖZET Bu makale Arap dünyasında internet kullanımını incelemektedir. İnternet kullanımının ne düzeyde olduğu, kimlerin hangi amaçlarla interneti kullandıkları ve internetin ne derece geleneksel toplum yapısının değişmesinde etkili olduğu makalenin temel odak noktalarıdır. Arap ülkelerinde internet özellikle gençler, üst üst orta ve üst sınıflar ile kadınlarca yoğun olarak kullanılmaktadır. Arama motorları, e-posta, müzik ve program indirmenin yanı sıra tartışma forumlarıda Arap toplumlarında popülerdir. Bu forumlarda toplumların tabu konuları haline gelmiş politika, din ve kadın-erkek ilişkileri hakkında yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalar özellikle bireysel anlamda yeni anlayışların ortaya çıkmasını sağlarken bireye seçm hakkınının ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmaktadır. Tartışma forumları kadar popülerlik kazanmaya başlayan web günlükleri de bireylerin seçim haklarının farkına varmalarının ve kendi kişisel alanlarını oluşturmalarının en açık göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Arap Dünyası, İnternet, Sansür, Reform.

---------------------------- *  Bu makalenin İngilizce orjinali Internationale Politik und Gesellschaft dergisinde (2005/3) yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe’ye çevrilmesine izin veren Internationale Politik und Gesellschaft dergisine teşekkür ederiz. Makalenin tercümesi sırasında orjinalinde olmayan özetler ve anahtar kelimeler eklenmiş, dipnotlar dergi formatına uygun hale getirilmiştir. Makalenin tercümesi Duygu Öztürk tarafından yapılmıştır. ** Institute for East European and Oriental Studies, University of Oslo.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...