Asian Energy Security: Anti-Geopolitics of International Energy Markets versus Asian Terrestral Geopolitics

2010-09-18 07:44:14

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 15, GÜZ 2007

Emre İŞERİ *

ABSTRACT This paper assumes that there are two geopolitical trends in the issue of energy security in Asia. First, the US has been imposing an anti-geopolitics of the international energy market through its domination of maritime geopolitics. Since principal energy commodities such as hydrocarbon resources are strategic assets and they are located at instable parts of the world, the international energy market’s ability to ensure energy security through anti-geopolitical logic is limited. Second, Asian terrestrial geopolitics has begun to challenge the former. Due to their rising vulnerabilities to energy disruptions and price fluctuations, China and India have been unwilling to place their full trust in the market. Therefore, they have been searching for ways to ensure their energy security. Recently, they have begun to consider themselves as energy partners, rather than rivals. In that regard, they have begun to cooperate in acquiring market risk-free equity oil. In the context of the declining American energy security guarantees, the stage is set for China and India not only to intensify their ties on energy security issues but also to cooperate with Russia and Iran, which have found much space to manoeuvre out of American dictates in the age of high energy prices, for an alternative Asian energy market.

Keywords: Energy Security, China, India, the US, International Energy Market

---------------------------

Asya Enerji Güvenliği: Uluslararası Enerji Piyasasının Anti-Jeopolitiği Asya Kıtasal Jeopolitiğine Karşı

ÖZET

Bu çalışma, Asya enerji güvenliği konusunda iki jeopolitik akımın olduğunu varsaymaktadır. İlk olarak, ABD deniz yolları üzerindeki üstünlüğünü kullanarak uluslararası enerji piyasasının jeopolitiğini değişime zorlamaktadır. Başlıca enerji malları olan hidrokarbon kaynaklarının stratejik varlık olmalarının yanı sıra dünyanın istikrarsız bölgelerinde yer almaları, uluslararası enerji piyasalarının anti-jeopolitigi yoluyla enerji güvenliğini sağlama kabiliyeti sınırlıdır. İkinci olarak, Asya karasal jeopoliği ilk unsurla mücadele içindedir. Enerji kesintilerine ve fiyat dalgalanmalarına olan artan zayıflıkları, Çin ve Hindistan'ın pazra olan güvenlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Son zamanlarda, birbirlerini enerji ortağı olarak görmeye başlamışlardır. Bu bağlamda, piyasa riski olmayan güvenilir petrolü edinme yolunda işbirliğine gitmektedirler. Amerikanın enerji güvenlik garantilerinin zayıfladığı ve enerji fiyatlarının yüksek olduğu bu ortam, Çin ve Hindistan'ın enerji konusunda işbirliğini kuvvetlendirmesinin yanı sıra, Rusya ve İran'ın katılımı ile Asya alternatif pazarını oluşturmaları için gerekli ortamı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Çin, Hindistan, Amerika, Uluslararası Enerji Piyasası.

---------------------------- * Doktora Öğrencisi, Keele Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...