Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk

2010-09-18 07:43:43

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 14, YAZ 2007

Berdal ARAL *

ÖZET Bu makalede, öncelikle, savaşların yol açtığı insanî felâketlerin savaşa ilişkin literatürde genelde göz ardı edildiği vurgulanmaktadır. Batı-dışı dünyaya II. Dünya Savaşı sonrasında büyük yıkım getiren ülke-içi ve uluslararası savaşların esas itibariyle iki sebebe bağlanabileceği belirtilmektedir: birincisi, “ulus”un âli çıkarlarını ve yüce ideallerini temsil eden ulus-devletçi yapılanma, ve bununla bağlantılı olarak, azınlıkları genel olarak dışlayan ulusçu söylem; ikincisi, emperyalist müdahaleler. Modern dönemde, ve hususiyetle 11 Eylül (2001) sonrasında, dünya barışına en fazla zarar veren gelişmenin “asimetrik saldırı savaşları” olduğu bu çalışma boyunca vurgulanmaktadır. Afganistan (2001), Irak (2003-) ve Lübnan'ı (Temmuz/Ağustos 2006) hedef alan işgal amaçlı askerî müdahalelerde gözlendiği üzere, bu tür savaşlarda hasım güçler arasında kuvvet muvazenesi bulunmadığı gibi, modern teknoloji sayesinde savaş ve onun yol açtığı korkunç yıkım “görünmez” kılınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İç Savaş, Asimetrik Saldırı Savaşları, Silahlı Saldırı, Realist Paradigma, İnsanî Müdahale.

------------------------------ * Doç. Dr., Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...