Askeri Güvenliğin Değişen Gündemi

2010-09-18 07:43:16
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008 Barry BUZAN*

ÖZET Güvenlikleştirme, bir şeyin değerli kabul edilen bir öznenin varlığına yönelik bir tehdit olarak inşa edilmesi ve buna mukabil alınan istisnai tedbirleri desteklemek için kullanılmasıdır. Güvenlik dışılaştırma ise, daha önce tehdit olduğu kabul edilen bir şeyin artık tehdit olarak inşa edilmemesidir. Makale, askeri sektördeki  güvenlikleştirmenin temel eğilimlerinde yaşanan değişimleri dört farklı dönem çerçevesinde incelemektedir: 1945’te biten klasik Avrupa büyük güç dönemi, Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonarsı dönem ve 11 Eylül 2001 sonrası. 11 Eylül sonrası dönemde, güvenlikleştirmenin klasik devlet merkezli çerçevesinden daha farklı aktörlerin ve referans konularının yer aldığı bir askeri güvenlik gündemine doğru değiştiği görülmektedir. Güvenlikleştirmenin bu çerçevesinin sürekliliğini değerlendirmek için çok erken olsa da, bunun önceki dönemlerden keskin bir şekilde farklılaştığı ve daha fazla şiddet yapısı içerdiği kesindir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, Güvenlik Dışılaştırma, Askeri Sektör, Teröre Karşı Savaş, Güvenlikleştirmenin Küreselleştirilmesi

------------------------------- * Prof., London School of Economics. Makalenin İngilizceden Türkçeye çevrilmesi Burcu Yavuz tarafından yapılmıştır. Orjinali için bkz, Brauch et., al, Globalization and Environmental Challenges, s. 553-560

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...