Avrasya’yi Tartışmak: Coğrafi Bir Kavramın Türkiye’deki Siyasi Yolculuğu

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Lerna K. YANIK*

ÖZET
Bu makale Soğuk Savaş sonrasında ‘Avrasya’ ve ‘Avrasyacılık’ kavramlarının Türkiye’de değişik aktörler tarafından kullanılmasını incelemektedir. Makalenin iki ana savı vardır. İlki, Rus Avrasyacılığıyla karşılaştırıldığında bir ‘Türk Avrasyacılığı’’ndan bahsetmek pek mümkün görünmemektedir. Buna rağmen, bu makalede, Türkiye’de Avrasya ve Avrasyacılığın kullanımı kısaca Türk Avrasyacılığı terimi ile karşılanmıştır. İkincisi ise, Avrasya ve Avrasyacılık kavramının, farklı dönemlerde, Türkiye için bir kimlik oluşturmakta kullanıldığı gibi, Türkiye’nin başta Sovyet sonrası alan olmak üzere, zaman zaman da Balkanlar ve Afrika’daki siyasi, ekonomik ve stratejik çıkarlarını meşrulaştırmak ve gerçekleştirmek için bu terimden faydalandığıdır. Çeşitli devlet ve devlet dışı aktörler, yeri geldiğinde bu terimleri, kimi zaman Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini meşrulaştırmak, kimi zaman Rusya yanlısı politikalarının altını çizmek ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun bir zamanlar sahip olduğu topraklarda bir nüfuz alanı tesis etmek veya daha yakın dönemde, Batı-karşıtlığını kamufle etmek için kullanmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Avrasya, Avrasyacılık, Türk Dış Politikası, Türkiye, Rusya

--------

* Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kadir Has Üniversitesi