Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi

2010-09-18 07:42:54

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 2, YAZ 2004

A. Füsun ARSAVA*

ÖZET Kıbrıs Türk oluşturucu devleti lehine Annan planı dayanağında Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasında öngörülen derogasyonların Avrupa Birliği hukukunda doğuracağı sonuçların tartışılması bu makalenin yazılmasında motive edici unsur oldu. Derogasyonlar sekunder hukuk olarak kabul edilmesi halinde, Avrupa Birliği primer hukukuna aykırılık iddiasıyla iptal edilmesi riskinin ortadan kaldırılması iradesi, derogasyonların 1 Mayıs 2004'te primer hukuk olarak yürürlüğe giren katılma anlaşmasının bir parçası olarak yürürlüğe konulması tartışmasını gündeme taşımıştı. Makalede derogasyonların primer hukuk olarak yürürlüğe girmesi durumunda primer hukuk teşkil eden kurucu anlaşmalara uygunluğu konusu primer hukukun primer hukuka uygunluğu sorunu olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Primer Hukuk; Normlar Hiyerarşisi; AB Anayasası; Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti.

------------------------------ * Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...