Avrupa Anayasası’nı Tercih Nedenleri

2010-09-18 07:42:18

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 5, BAHAR 2005

Füsun ARSAVA*

ÖZET Avrupa Toplulukları kurucu anlaşmaları bir hukuk topluluğunun kurucu anlaşmaları olarak ifade edilmeseler de, başlangıçtan itibaren anayasa özellikleri taşımışlardır. Kurucu anlaşmalarda karşımıza çıkan anayasa özellikleri ağırlıklı olarak anlaşmaların içerdiği hukuk devleti prensiplerinde somutlaşmıştır. Ancak mevcut kurucu anlaşmalarla ortaya çıkan hukuk düzeni karmaşıktır ve Avrupa halklarının iradesinin dışında ortaya çıkan bir gelişmedir. Bugün gündemde olan AB anayasasının varmak istediği hedef ise anayasallaşma sürecini Avrupa halklarının katkısıyla tamamlamaktır. AB anayasası Avrupa halklarının iradesiyle bütünleşen bir metin olarak anayasal prensipler olarak hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hakları, özgürlükleri temin ettiği, kurumsal yapıyı demokratik esaslara göre şekillendirdiği nispette anayasallaşma süreci tamamlanacak ve AB’nin meşruiyeti tartışmaları son bulacaktır; bu da AB hukukunun kabul edilebilirliğini tartışmasız kılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yapı, Anayasal Prensipler, Egemenlik Taksimi, Federatif Prensipler, Avrupa Hukuk Düzeninin Özellikleri

---------------------------------- * Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

[filedownload file="/wp-content/uploads/2011/06/Avrupa-Anayasası’nı-Tercih-Nedenleri-.pdf" type="application/xml" style="color:#0000EE;"][/filedownload] Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...