Avrupa Birliği’nin Kaygı, Uyumsuzluk ve Emperyal Unutkanlığı - Filip EJDUS

10/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Filip EJDUS* 

ÖZET

Avrupa Birliği’nin hakim hatıra anlatısına göre; Avrupa entegrasyon projesi, İkinci Dünya Savaşı, Nazizim ve Stalinizmin suçlarıyla doruğa çıkan parçalanma ve milliyetçilikle şekillenen şiddetli Avrupa geçmişini geride bırakmayı temsil etmektedir. Fakat güncel çalışmalar; XIX. ve XX. yüzyıldaki Avrupa sömürgeciliğinin, AB tarafından geliştirilen bellek anlatılarından çıkarılmasını eleştirmektedir. Bu makalede, Brüksel’deki Avrupa Tarihi Evi’ndeki daimi sergiyi bu gözlemi bir adım daha ileri götürmek ve iki argüman daha oluşturmak için kullanıyorum. İlk olarak, son 2000 yıldaki Avrupa tarihinin çoğu emperyal olmasına rağmen, resmi bellekten silinenin sadece sömürgecilik değil, daha geniş anlamda imparatorluklar ve emperyalizm olduğunu gösteriyorum. İkinci olarak ise, “emperyal unutkanlığı”nı, kendi kendini ilan eden normatif ve sivil bir güç imajıyla davranışlarındaki emperyal benzeri eğilimler arasındaki uyumsuzluğu azaltmayı amaçlayan kaygı kontrol mekanizması olarak tasavvur ediyorum.


Anahtar Kelimeler:   Avrupa Birliği, imparatorluk, anılar, hafıza, tarih.

---------

* Doç. Dr., University of Belgrade, Uluslararası Çalışmalar Bölümü.