Avrupa Birliği Genişlemesinde Azınlık Koşulu: Doğu Genişlemesi ve Türkiye

2016-02-10 13:27:10

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 47, 2015

Hatice YAZGAN*

ÖZET

Azınlıkların korunması, Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme kapsamına aldığı ülkelere uyguladığı koşullardan biridir. Makalenin amacı, AB’nin genişleme politikası kapsamında uyguladığı azınlık politikalarının Türkiye için sonuçlarını inceleyerek, Doğu genişlemesi sırasında Macaristan, Estonya ve Letonya’daki azınlıklar ile Türkiye’de Kürt meselesine AB etkisinin karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Makalede; AB tarafından azınlık politikaları bağlamında değerlendirilen Kürt meselesinin, azınlıklara ilişkin güvenlik vurgusu dikkate alınarak, mevcut durumuyla AB’nin güvenlik ve istikrarına ilişkin endişelere neden olduğu öne sürülmektedir. Birlik bu endişeyi gidermekte yetersiz kalmıştır ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye örneğinde AB etkisi sınırlıdır. Türkiye-AB ilişkilerindeki ve AB azınlık politikasındaki sorunlar, Türkiye’nin bu konudaki siyasi tercihlerini ve geleneksel politikasını sürdürmesini kolaylaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AB’de Azınlıklar, Doğu Genişlemesi, Güvenlik, Koşulluluk, Kürt Meselesi.

----------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...