Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Postyapısalcı Yaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika ve Söylem Analizi

2011-06-27 13:00:26

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 29, BAHAR 2011

Senem AYDIN DÜZGİT* ÖZET Bu makalenin amacı, kimliklerin ilişkisel olarak ve söylemler üzerinden inşa edildiğini vurgulayan postyapısalcı kavramsal çerçeveden hareketle, Alman siyasetçilerin Türkiye’nin AB üyeliği tartışmaları üzerinden inşa ettikleri farklı Avrupa vizyonlarını ortaya koymaktır. AB entegrasyon sürecinde ve Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin tartışmalarda temel rol oynayan üye ülkelerden Almanya’daki siyasi partilerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin tartışmaları söylem analizine tabi tutulmaktadır. Böylece makale, uluslararası ilişkilerde postyapısalcı kuramın ışığında, söylem kavramının önemini tartışmaya açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-Avrupa Birliği, Söylem, Kimlik, Postyapısalcılık. ---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...