Avrupa Birliği ve Bölgesel İhtilafların Çözümü

2010-09-18 07:41:51

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 16, KIŞ 2007-2008

Bahar RUMELİLİ*

ÖZET Bu çalışmanın öne sürdüğü tez, Avrupa Birliği’nin (AB) sınırları dışındaki devletlerle kurduğu kimlik ilişkilerinin, bu devletleri ilglendiren ihtilafların çözümüne destek olma yetisini etkilediğidir. AB’nin ürettiği “Avrupa” kimliği özünde dışlayıcı olan Avrupalılık anlayışı ile özünde kapsayıcı olan demokratiik ve kapitalist kimliklerini bir araya getiren ikili melez bir kimliktir. Bu ikili kimlik çerçevesinde AB, Orta ve Doğu Avrupa devletlerine karşı kapsayıcı bir yaklaşım geliştirirken, Fas’ı özde farklı tanımlayarak dışlamış, Türkiye’ye karşı da ikircikli bir tutum takınmıştır. Bu farklı kimlik ilişkileri, AB’nin sınırındaki söz konusu devletlerin taraf oldukları ihtilafların çözümüne katkıda bulunma yetisini etkilemiştir. Polonya-Almanya ve 1999 sonrası Türk-Yunan ilişkileri örnekleri, AB’nin kapsayıcı bir yaklaşımla sınırlarındaki anlaşmazlıkları da olumlu etkileyebildiğini göstermektedir. Fas-İspanya ve 1999 öncesi Türk-Yunan ilişkisi örnekleri ise, AB’nin dışlayıcı bir yaklaşım geliştirdiğinde üye ve üye olmayan devletler arasındaki anlaşmazlıkları nasıl daha da kötüleştirebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Kimliği, Avrupa Birliği Gelişmesi, Türk-Yunan İlişkileri, İhtilafların Çözümü, Uluslararası Kuruluşlar.

----------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...