Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler

2011-01-07 04:30:59

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ, CİLT 7, SAYI 27, GÜZ 2010

Yüksel METİN*

ÖZET Bu çalışmada, pozitif yükümlülük kavramı ile pozitif yükümlülüklerin türetilmesi açıklanmakta ve yaşamın ve sağlığın korunması ile sınırlı olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin taraf devletlere yüklediği pozitif yükümlülükler ortaya konulmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sözleşme’deki hakları etkili bir şekilde koruma ve kullanılmalarını sağlama şeklindeki yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Yaşamın ve sağlığın korunması konusunda taraf devletlerin pozitif yükümlülükleri tespit edilirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Pozitif Yükümlülük, Yaşama Hakkı, Sağlığın Korunması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. -------------------------- * Doç.Dr., Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...