Avrupa Komşuluk Politikasında Sorunlu Alanlar: İnsan Güvenliği ve Komşuluk İlişkisi

2012-01-15 13:30:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 31, GÜZ 2011 Murat Necip ARMAN*

ÖZET Mayıs 2004 ve Ocak 2007 genişlemelerinin ardından Avrupa Birliği yeni sınır ve komşulara kavuşmuştur. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Kafkasya bu yeni komşuluk alanlarıdır. Her üç bölge de politik olarak oldukça istikrarsız bölgeler olmalarının yanında, zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Avrupa Birliği bu bölgelerle kuracağı ilişkiyi Mart 2003’te tanımlayarak, “Daha Geniş Avrupa Komşuluğu: Doğu ve Güney Komşularımızla İlişkilerimiz için Yeni Bir Çerçeve” başlıklı bir belge ile komşuluk politikasını yürürlüğe koymuştur. Bu belge ile esasları belirlenen komşuluk politikasını, üye olamayan ülkelerle olan ilişkileri belirleyen diğer dış politika araçlarından ayıran temel fark insan güvenliği yaklaşımıdır. Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin üyelik aşamalarında da dikkate alınan insan güvenliği, devleti güvenlik alanının merkezi olmaktan çıkaran bir yaklaşımdır. Güvenlik topluluğu ile insan güvenliği yaklaşımı arasındaki bağlantıyı tanımlayan bu çalışma, insan güvenliği üzerine inşa edilmiş Komşuluk Politikasının sorunlu alanlarını tanımlamakta ve öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Komşuluk Politikası, İnsan Güvenliği, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Güney Kafkasya. ------------------------------ * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...